Hvad står AKT for?

Hvad står AKT for?

Adfærd Adfærd er et begreb, der på en neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden.

I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer, evner, handlemåder, opførsel og aktiviteter. Kontakt Kontakt er et begreb, der beskriver barnet i den sociale relation. Vanskeligheder på dette område viser sig bl.a. i forstyrrelser i den almindelige sociale udvikling.

Det er vigtigt at forstå, at et barns adfærd stort set ikke kan forstås isoleret fra relation til andre børn og voksne. Trivsel Trivsel er et begreb, der fortæller om kvaliteten af barnets adfærd, kontakt og kontaktforhold. Trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling og indlæring.

AKT

 

Åben AKT

Er et tilbud om sparring med en af skolens AKT medarbejdere, vedr trivsel i skolen for elever/klasser, lærere/pædagoger og forældre i forhold til deres barn/børn. Er du eksempelvis: Elev og har brug for at snakke om nogle ting der er svære eller gør dig ked af det. En forældre der har et barn der ikke trives, og har du brug for en snak om det. Eller lærer /pædagog der oplever, at noget i en klasse, med en elev eller kollega ikke fungerer optimalt, så er åben AKT en mulighed.

Det kan være, at mulige løsninger dukker op undervejs i samtalen, men er der brug for mere sparring eller anden hjælp, kan vi i samarbejde tage en snak om hvad det kunne være.

 

Åben AKT ligger på flexfredage- se tidspunkter i skolens kalender.