1. Alle elever skal lære mest muligt, selv om de ikke er ens - og man skal hjælpe hinanden med det.
 
2. Man skal lære at være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas, - det gælder også i frikvartererne og til og fra skole.
 
3. Skolen og de ting, der anvendes på skolen, tilhører os alle - og skal behandles med omtanke.
 
Klasselæreren vil med jævne mellemrum gennemgå og uddybe ordensreglerne.